මුදල් ඉතිරි කරන ජීව වායුව

  • 2022-05-07

Share

ජීව වායුව යනු කුමක්ද? 

ජීව වායුව පරිසර හිතකාමී, පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයකි.

ජීව වායුව යනු ආහාර අපද්‍රව්‍ය සහ සත්ව අපද්‍රව්‍ය වැනි කාබනික ද්‍රව්‍ය බිඳවැටීමෙන් නිපදවන පුනර්ජනනීය ඉන්ධනයකි. එය වාහන ඉන්ධන ලෙස සහ උණුසුම සහ විදුලි උත්පාදනය සඳහා විවිධ ආකාරවලින් භාවිතා කළ හැකිය.

ජීව වායුව නිපදවන්නේ කෙසේද?

එය නිපදවනු ලබන්නේ ආහාර හෝ සත්ව අපද්‍රව්‍ය වැනි කාබනික ද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් නොමැති විට ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විසින් නිර්වායු ජීර්ණය ලෙස හැඳින්වෙන ක්‍රියාවලියකදී බිඳ දැමූ විටය. මෙය සිදු වීමට නම්, අපද්‍රව්‍ය ඔක්සිජන් නොමැති පරිසරයක වසා දැමිය යුතුය.

ඉන්ධනයක් ලෙස ජීව වායුව හිතාමතාම නිර්මාණය කිරීම ස්වභාවිකව හෝ කාර්මික ක්‍රියාවලියක කොටසක් ලෙස සිදුවිය හැක.

ජීව වායුව නිපදවීමට භාවිතා කළ හැකි අපද්‍රව්‍ය මොනවාද?

සත්ව පොහොර, නාගරික කසළ/අපද්‍රව්‍ය, ශාක ද්‍රව්‍ය, ආහාර අපද්‍රව්‍ය හෝ අපද්‍රව්‍ය ඇතුළු විවිධ අපද්‍රව්‍ය ජීව වායු බවට කැඩී යයි.

ජීව වායුවේ අඩංගු වායු මොනවාද?

ජීව වායුව ප්‍රධාන වශයෙන් මීතේන් සහ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වලින් සමන්විත වේ. හයිඩ්‍රජන් සල්ෆයිඩ් කුඩා ප්‍රමාණයක්, සිලෝක්සේන් සහ යම් තෙතමනයක් ද එයට ඇතුළත් විය හැක. මේවායේ සාපේක්ෂ ප්‍රමාණයන් ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජීව වායුව නිෂ්පාදනයට සම්බන්ධ අපද්‍රව්‍ය වර්ගය අනුව වෙනස් වේ.

ජීව වායුව භාවිතා කළ හැක්කේ කුමක් සඳහාද?

වාහන ඉන්ධන සඳහා - ජීව වායුව සම්පීඩනය කළහොත් එය වාහන ඉන්ධන ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.

ස්වාභාවික වායු වෙනුවට ආදේශකයක් ලෙස - ජීව වායුව පිරිසිදු කර ස්වභාවික වායු ප්‍රමිතීන්ට නංවා ඇත්නම්, එය ජෛවමීතේන් ලෙස හඳුන්වන අතර මීතේන් හා සමාන ආකාරයකින් භාවිතා කළ හැකිය; මෙය පිසීම සහ උණුසුම සඳහා ඇතුළත් විය හැකිය.

ගෑස් හිගයක් පවතින මේ දිනවල ඔබත් උත්සාහ කර බලන්න ඔබේ නිවසේදීම ජීව වායුව නිපදවා ගන්න. 


ජීව වායුව නිපදවීම පිළිබද වැඩිදුර විස්තර සදහා පහත වීඩියෝ බලන්න.


අන්තර්ජාලය ඇසුරෙනි 
Tags

  • Hireme
  • Topic
  • Business